Perfil de Contractant de Bellvei

FONS ESTAL-SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT PUBLIC BARONIA DEL MAR

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1/10

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 02 de març de 2010


Obertura de pliques: 11/03/2010 a les 13.00 h. a la Sala de Plens del Concistori

Obtenció documentació tècnica:

PROJECTE TÈCNIC PER LA SUBSTITUCIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC PER A LA MILLORA DE LA EFICIÈNCIA ENERGETICA. URBANITZACIÓ BARONIA DEL MAR.

LA DOCUMENTACIÓ ES POT CONSULTAR A:

COPISTERIA VIA LLIURE, pl. Vella,  El Vendrell. Tel. 977660365.

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 22/03/2010

Data d'adjudicació definitiva: 06/04/2010

Adjudicatari:

Adjudicatari: IPV INSTALACIONES Y PROYECTOS DE VANGUARDIA


Import: 202.446,25