Perfil de Contractant de Bellvei

NETEJA VIARIA DEL MUNICIPI AMB MAQUINARIA ESPECIALITZADA

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 210_2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObertura de pliques: 22/05/2014 a les 18.00 a la sala de plens

Obtenció documentació tècnica:

Procediment negociat sense publicitat

 

20/03/2014 aprovació inicial del plec de clàusules

25/03/2014 invitació a tres empreses a participar de concurs

03/04/2014 publicació edicte aprovació inicial plec de clàusules al BOPT

04/04/2014 Publicació edicte aprovacio inicial ple de clàusules al DOGC

24/04/2014 aprovació definitiva del plec de clausules 

 

 

 

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 12/06/2014

Adjudicatari:

Adjudicatari: Fundacio Santa Teresa - El Ventall


Import: 26.180 €

DOCUMENTS

Plec_de_condicions 27/03/2014 11:09:50 *

Edicte_aprovació_inicial 27/03/2014 11:09:52 *


acord_adjudicacio 19/06/2014 09:32:53 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant