Perfil de Contractant de Bellvei

CONSTRUCCIÓ CENTRE CIVIC URBANITZACIO BARONIA DEL MAR

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2/2010

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 31 de juliol de 2010


Obertura de pliques: 19/08/2010

Obtenció documentació tècnica:

LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA AIXÍ COM ALTRA DOCUMENTACIÓ REFERENT A L'EXPEDIENT ES POT CONSULTAR, A PARTIR DE LA DATA D'INICI DE LA LICITACIÓ, A:

 

COPISTERIA VIA LLIURE, pl. Vella,  El Vendrell. Tel. 977660365.

 

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 20/09/2010

Data d'adjudicació definitiva: 18/10/2010

Adjudicatari:

Adjudicatari: Construccions Jordi Riera SL


Import: 519.000 €

DOCUMENTS

plec condicions 28/06/2010 11:50:31 *

anunci licitació 28/06/2010 11:50:35 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant