Perfil de Contractant de Bellvei

ARRENDAMENT BAR POLIESPORTIU MUNICIPAL, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB PUBLICITAT

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2014_854

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 28 de gener de 2015


Obertura de pliques: 19/02/2015 a les 17.00 hores a la sala de plens

Obtenció documentació tècnica:
Publicació edicte licitació al BOPT 15/01/2015

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 09/04/2015

Adjudicatari:

Adjudicatari: JAUME PINAR PIÑOL


Import: 425,00€ + 130,00 € CÀNON MENSUAL

DOCUMENTS

PLEC_CLAUSULES 02/01/2015 09:46:04 *

ANNEX I 02/01/2015 09:49:47 *

ANNEX II 02/01/2015 09:49:50 *

ANNEX III 02/01/2015 09:49:52 *

EDICTE BOPT 02/01/2015 09:52:56 *

anunci licitacio 09/01/2015 13:00:18 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant