Perfil de Contractant de Bellvei

Projecte renovació enllumenat públic a Baronia del Mar. Fase II

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 66_2015

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

26/01/2015 - Edicte aprovació inicial del projecte

13/03/2015 - Edicte aprovació definitiva del projecte

Adjudicatari:

Adjudicatari: instal·lacions Bellvei


Import: 20.200€

DOCUMENTS

aprovació inicial projecte 02/02/2015 08:56:06 *

aprovació definitiva projecte 08/04/2015 11:30:12 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant