Perfil de Contractant de Bellvei

CONTRACTACIO D'OBRES AMPLIACIO I MILLORA DE L'ACCES A BARONIA DEL MAR, 1a fase

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2015_47

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 23 de març de 2015


Obertura de pliques: dia 26/03/2015 a les 17:00h / La mesa es torna a constituir el dia 1/04/2015 a les 13.00h

Obtenció documentació tècnica:
Aprovacio incial plec de clausules al BOPT nº39 de 17/02/2015. I publicació al DOGC nº6813 de 18/02/2015. Aprov. inicial licitació: BOPT nº44 de 23.2.15 i DOGC nº 6816 de 23.2.15.

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 01/04/2015

Data d'adjudicació definitiva: 07/05/2015

Adjudicatari:

Adjudicatari: MJ GRUAS, SA


Import: 233.259,47 €

DOCUMENTS

plec_clausules 11/02/2015 11:30:57 *

EDICTE_APROVACIO_INICIAL_PLEC 11/02/2015 11:31:00 *

ANUNCI_LICITACIO 17/02/2015 09:27:40 *

PROJECTE 1 de 5 18/02/2015 12:02:56 *

PROJECTE 2 de 5 18/02/2015 12:07:38 *

PROJECTE 3 de 5 18/02/2015 12:32:44 *

PROJECTE 4 de 5 18/02/2015 12:36:18 *

PROJECTE 5 de 5 18/02/2015 12:38:43 *


ACTA_d'adjudicacio_provisional 08/04/2015 12:38:05 ** Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant