Perfil de Contractant de Bellvei

Projecte Tècnic per a l'adequació del Casal

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 65/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

 

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 24/09/2015

Adjudicatari:

Adjudicatari: instal·lacions Bellvei


Import: 17.593,40

DOCUMENTS

Edicte_aprovació_inicial 17/02/2015 11:31:10 *

Edicte_aprovació_definitiva 24/04/2015 11:52:21 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant