Perfil de Contractant de Bellvei

Renovació part de la xarxa d'aigua potable de l'Av. Calafell i Carrer Violeta

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 306/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:
Contracte menor d'obres

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 06/11/2014

Adjudicatari:

Adjudicatari: SOREA SA


Import: 43.557,29 €