Perfil de Contractant de Bellvei

gestió de la piscina any 2017

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 900/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 05 de juny de 2017


Obertura de pliques: dimarts 13 de juny a les 14.00 hores a la Sala de Plens; 15 de juny a les 14.00 hores. Sobre B

Obtenció documentació tècnica:
Plec de clàusules tècniques Plec de clàusules administratives Anunci de licitació

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 15/06/2017

Adjudicatari:

Adjudicatari: SANEA 2008 SL


Import: 22.022,00 €

DOCUMENTS

Plec clàusules tècniques 23/05/2017 08:37:36 *

Plec de clausules administratives 23/05/2017 08:37:41 *

Licitació 23/05/2017 08:37:43 *

anunci licitacio al bopt 24/05/2017 08:51:56 *

acord adjudicació 19/06/2017 12:34:21 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant