Perfil de Contractant de Bellvei

Contractació per urgència de la neteja dels equipaments municipals amb diversos criteris d'adjudicació. Any 2017.

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1775/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObertura de pliques: 02/11/2017 a les 18.00 hores i 23 de novembre a les 18.00 hores

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 30/11/2017

Adjudicatari:

Adjudicatari: EVOBAC INTEGRAL SERVICES


Import: 78.982,12 €

DOCUMENTS

Anunci licitació 16/10/2017 09:30:16 *

Plec Clàusules Adm 16/10/2017 09:30:22 *

Plèc Clàusules Tècniques 16/10/2017 09:30:28 *

Publicació anunci BOPT 17/10/2017 09:28:26 *

Acord adjudicació 15/12/2017 10:49:50 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant