Perfil de Contractant de Bellvei

Procediment obert servei d'Assessoria i Gestoria Laboral

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 154/2018

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObertura de pliques: 26/04/2018 a les 18.30 hores; 24/05/2018 a les 19.00 hores

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 25/10/2018

Adjudicatari:

Adjudicatari: CARNE ASSESSORIA LABORAL SLP


Import: 41.672,40

Anunci de licitació publicat al BOPT 08/03/2018
DOCUMENTS

Plec de Clàusules Tècniques 05/03/2018 09:42:07 *


Edicte licitació 05/03/2018 09:42:12 *

Acta mesa 26_04_2018 07/05/2018 11:43:25 *

Acta mesa 03_05_2018 08/05/2018 12:44:15 *


Acta mesa de contractació 3 14/08/2018 10:12:11 *

Acta mesa de contractació 4 14/08/2018 10:12:13 *

CONTRACTE 14/12/2018 11:33:20 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant