Perfil de Contractant de Bellvei

Procediment servei de jardinera

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 260/2018

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObertura de pliques: 19/04/2018 a les 18.30; 24/05/2018 a les 18:45 hoes

Obtenció documentació tècnica:
CONTRACTE DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I PLANTACIÓ DE ZONES VERDES, ROTONDES, VORERES I ALTRES ESPAIS VERDS I/O PÚBLICS AMB SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INCLÓS PER AL MUNICIPI DE BELLVEI

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 11/10/2018

Adjudicatari:

Adjudicatari: FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA DEL VENDRELL


Import: 124.893,59 €

PUBLICACIÓ ANUNCI LICITACIÓ AL BOPT 08/03/2018
DOCUMENTS

Plec Clausules tècniques 05/03/2018 11:23:48 *

Plec Clausules Administr. 05/03/2018 11:23:53 *

Anunci licitació 05/03/2018 11:23:55 *

Acta mesa contractació 1 27/04/2018 13:12:59 *


Acta mesa contractació 2 14/08/2018 10:08:49 *

Acta mesa contractació 3 14/08/2018 10:08:53 *

Contracte 13/12/2018 11:58:56 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant