Perfil de Contractant de Bellvei

Procediment obert neteja viaria

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 255/2018

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObertura de pliques: 12/04/2018 A LES 18.30 HORES, 24/05/2018 a les 18:30

Obtenció documentació tècnica:
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS CONTRACTE DE SERVEIS NETEJA VIARIA DE CARRERS, PLACES, ROTONDES, VORERES I ALTRES ESPAIS PÚBLICS AMB SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL INCLÒSS, PER AL MUNICIPI DE BELLVEI

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 27/09/2018

Adjudicatari:

Adjudicatari: Fundació Santa Teresa del Vendrell


Import: 186.636,68 euros

PUBLICACIÓ AL BOPT 08/03/2018
DOCUMENTS

Plec Clàusules Tècniques 05/03/2018 11:56:25 *

Plec Clàusules Administratives 05/03/2018 11:56:30 *

Anunci licitació 05/03/2018 11:56:32 *

Contracte 14/12/2018 10:05:35 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant