Perfil de Contractant de Bellvei

RENOVACIO SERVEIS AV NTRA SRA ASSUMPCIÓ ENTRE A. SUAU I J. PALAU

Adjudicada definitivament Núm. Expedient:

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 17 de novembre de 2010


Obertura de pliques: 25/11/2010

Obtenció documentació tècnica:

LA DOCUMENTACIO ES POT RECOLLIR A:

COPISTERIA VIA LLIURE

pl. Vella, 8

43700 El vendrell

Telefon: 977660365

 

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 13/12/2010

Data d'adjudicació definitiva: 17/01/2011

Adjudicatari:

Adjudicatari: UTE SOREA SA /FIRTEC


Import: 308354,20 €

DOCUMENTS

plec de clàusules 1a part 26/10/2010 13:39:22 *

plec de clàusules 2a part 26/10/2010 13:44:56 *

anunci licitació 26/10/2010 13:48:39 *

VALORACIO LICITACIONS 15/12/2010 10:05:24 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant