Perfil de Contractant de Bellvei

PLEC DE CLAUSULES QUE HAN DE REGIR L'ADJUDICACIÓ DEL`"PROJECTE CONTRL VELOCITAT CARRERS NUCLI URBÀ"

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 602_2011_LS

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 17 de desembre de 2012


Obertura de pliques: 20/12/2012

Obtenció documentació tècnica:

En licitació per procediment negociat sense publicitat

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 20/12/2012

Adjudicatari:

Adjudicatari: ESTUALBA SL


Import: 45.318,75 €

DOCUMENTS

plec clausules aprovacio inicial 21/03/2012 09:29:31 *

edcite aprovacio inicial plec 21/03/2012 09:48:52 *

edicte aprovació definitiva plec 09/08/2012 12:07:18 *

acord licitació 30/11/2012 09:41:16 *

plec de clausules 30/11/2012 09:41:18 *

projecte tècnic 30/11/2012 09:41:21 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant