Perfil de Contractant de Bellvei

PLEC DE CLAUSULES QUE HAN DE REGIR L'ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE "AMPLIACIÓ EDIFICI AJUNTAMENT"

Suspesa Núm. Expedient: 604_2011_LS

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:
Aprovat inicialment en data 8 de març del 2012

DOCUMENTS

plec clausules aprovacio inicial 21/03/2012 09:54:56 *

edicte informació publica 21/03/2012 09:54:58 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant