Perfil de Contractant de Bellvei

AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 490_2012_LS

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 25 de juny de 2013


Obertura de pliques: dia 11/07/2013 a les 10:00h a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Bellvei

Obtenció documentació tècnica:

APROVAT DEFINITIVA DEL PROJECTE ES SOTMET A INFORMACIÓ PÚBLICA PROJECTE I RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS.

 

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 2ª reunio mesa de contractació. dia 25/07/2013 a les 10:00h al a Sala de Plens de l'Ajuntament de Bellvei

Data d'adjudicació definitiva: 3ª reunió mesa de contractació. dia 5/09/2013 a les 10:00h a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Bellvei

Adjudicatari:

Adjudicatari: CONSTRUCCIONES TREYCOR,SL


Import: 88.741,27 € (iva no inclòs)

DOCUMENTS


EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA 10/01/2013 09:02:25 *ANUNCI LICITACIO 21/05/2013 12:22:47 *

PROJECTE OBRES PART 1 22/05/2013 09:39:33 *

PROJECTE OBRES PART 2 22/05/2013 09:57:12 *


ACTA D'OBERTURA DE PLIQUES 16/07/2013 13:08:06 *

2ª ACTA D'OBERTURA DE PLIQUES 25/07/2013 13:42:21 *
* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant