Perfil de Contractant de Bellvei

PROJECTE PAVIMENTACIO ACCES AL NUCLI DE BELLVEI DES DEL VENDRELL

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 547_2012_LS

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 25 de juny de 2013


Obertura de pliques: dia 11/07/2013 a les 10:00h a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Bellvei

Obtenció documentació tècnica:

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ ACCÈS AL NUCLI DE BELLVEI DES DEL VENDRELL.

 

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 2ª reunio mesa de contractació. dia 25/07/2013 a les 10:00h al a Sala de Plens de l'Ajuntament de Bellvei

Data d'adjudicació definitiva: 3ª reunio mesa de contractació. dia 5/09/2013 a les 10:00h a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Bellvei

Adjudicatari:

Adjudicatari: BENITO ARNO E HIJOS,SAU


Import: 144.275,00 € (iva no inclos)

DOCUMENTS

EDICTE APROVACIO INICIAL 08/11/2012 11:31:35 *

EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA 10/01/2013 09:01:08 *

PLEC DE CONDICIONS 23/04/2013 09:53:46 *


ANUNCI LICITACIO 21/05/2013 12:18:35 *

PROJECTE OBRES 23/05/2013 12:21:36 *


ACTA OBERTURA DE PLIQUES 16/07/2013 13:06:36 *

2ª ACTA OBERTURA DE PLIQUES 25/07/2013 13:45:27 *


3ª acta obertura de pliques 06/11/2013 10:20:24 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant