Perfil de Contractant de les Borges del Camp

Pàgines: 12
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament Licitació del projecte "Reforma i millora d'equipaments municipals" 36/2017 OBRES
Adjudicada definitivament Licitació del servei de llar d'infants municipal 42/2017 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTES MENORS D'ACCÉS A BASES DE DADES RELACIO ANY 2016 ALTRES
Adjudicada definitivament CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENT RELACIO ANY 2016 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament CONTRACTES MENORS DE SERVEIS RELACIO ANY 2016 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTES MENORS D'OBRES RELACIO ANY 2016 OBRES
Adjudicada definitivament ARRENDAMENT DISPOSITIU MULTIFUNCIONAL 74/2016 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS RELACIO GENER 2016 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament CONTRACTES MENORS DE SERVEIS RELACIÓ GENER 2016 SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTES MENORS DE SERVEIS RELACIÓ DESEMBRE-2015 SERVEIS
Pàgines: 12