Perfil de Contractant de Calafell

Pàgines: 12345678910...
ESTAT NOM TIPUS
En termini CONTRACTACIÓ DE LA FASE III DE LES OBRES D'ADEQUACIO DE LA PLANTA SOTERRANI DE L'EDIFICI DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE LA PLATJA PER PROCEDIMENT OBERT CODI 1/18-CNT OBRES
En termini OBRES DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ D'UN LOCAL A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE SEGUR DE CALAFELL PER AL SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ AL C. JOAN MARAGALL 30-32 DE SEGUR DE CALAFELL MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. CODI 5/18-CNT OBRES
En termini CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI "G" AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL PER A CENTRE CÍVIC, FASE I, PER PROCEDIMENT OBERT CODI 3/18-CNT OBRES
En termini OBRES PROJECTE PLA DE REPARACIÓ DE LES VORERES DE SEGUR DE CALAFELL CODI 4/18-CNT OBRES
En termini OBRES ADEQÜACIÓ ANTIC MERCAT MUNICIPAL PER DEPENDÈNCIES CEMSSA 02/2018-CNT OBRES
En termini CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR DE CALAFELL PER PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT 25-2017CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament ASSEGURANCES GENERALS AJUNTAMENT-LOT 1,5,6 I 4. [+] SERVEIS
En tràmit LICITACIÓ PROC OBERT CONTRACTE SERVEIS PREVENCIÓ DE RISCOS I VIGILÀNCIA DE LA SALUT 24_2017_CNT SERVEIS
En termini LICITACIÓ OBRES FASE I MILLORA PISTA ESPORTIVA EL CASTELL I PL TERROSSETS 23_2017/CNT OBRES
En tràmit LICITACIÓ REDACCIÓ PROJECTE I POSTERIOR EXECUCIÓ D'OBRA MILLORA PAVELLÓ JOAN ORTOLL 22_2017/CNT OBRES
Pàgines: 12345678910...