Perfil de Contractant de Calafell

Pàgines: 12345678910...
ESTAT NOM TIPUS
En termini SERVEIS D'ELABORACIÓ I DISSENY D'UNA RELACIÓ I VALORACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL, AJUNTAMENT I OAM- FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL CODI 16/18-CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament LICITACIÓ PROC OBERT HARMONITZAT PER ADJUDICAR EL RENTING FOTOCOPIADORES EQUIPS MULTIFUNCIÓ AJUNTAMENT DE CALAFELL 14-2018-CNT SUBMINISTRAMENT
En termini APROV PLEC CLAUSULES ADMVES ECONOMIQUES I TECNIQUES PROC OBERT HARMONITAT NETEJA I MANTENIMENT DE PLATGES DE CALAFELL 13-2018-CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ SOTA LA MODALITAT DE RÈNTING DE 13 MÒDULS MULTISERVEI (CABIINA SANITÀRIA, DUTXA, RENTAPEUS I RECOLLIDA DE RESIDUS) PER A LES PLATGES DE CALAFELL PER PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT CODI 12/18-CNT SUBMINISTRAMENT
En termini OBRES DE MILLORA LOCAL GENT GRAN SEGUR DE CALAFELL SITUAT CR. PABLO NERUDA 11/18-CNT OBRES
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ SERVEI DE CONSERGERIA DEL MERCAT MUNICIPAL DE CALAFELL 02/18-C SERVEIS
En tràmit LICITACIÓ PROC OBERT SUBMINSTRAMENT LOT4 DOS MÒDULS PISCINA MAS ROMEU 10/18-CNT SUBMINISTRAMENT
En termini OBRES APARCAMENT CR DOMENECH CASTELL MILLORA PARKING ESCOLA MN CINTO PROC OBERT 9-2018-CNT OBRES
Adjudicada definitivament SERVEI MANTENIMENT 25 PARQUIMETRES REGULACIO ESTACIONAMENT CEMSSA 01/18-C SUBMINISTRAMENT
En termini LICITACIÓ PROC OBERT SERVEI COORDINACIÓ MARXA NÓRDICA 8/2018-CNT SERVEIS
Pàgines: 12345678910...