Perfil de Contractant de Calafell

Pàgines: ... 111213141516171819
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament CEMSSA-LICITACIÓ SUBMINISTRAMENT PARQUIMETRES I SERVEI ZONA BLAVA-ESTACIONAMENT REGULAT 04-14-C (CEMSSA) SUBMINISTRAMENT
Suspesa APROV GESTIÓ INTEGRAL SERVEI RETIRADA VEHICLES (GRUA) I VEHICLES ABANDONATS 11-2014-CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament OBRES CONSTRUCCIÓ PAS SOTERRANI CR. PISUERGA SEGUR DE CALAFELL 10/2014-CNT OBRES
Suspesa EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I IMPLEMENTACIÓ D'ESTALVI ENERGÈTIC ENLLUMENAT PÚBLIC DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL 8/2013-CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ I PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'ACONDICIONAMENT DE L'EDIFICI DE LA CONFRARIA DE PESCADORS DE CALAFELL I INICI DE LICITACIÓ 09/2014-CNT OBRES
Adjudicada definitivament APROV EXPTE CONTRACTACIO COBERTURES ASSEGURANCES GENERALS 08/14-CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament LICITACIÓ OBRES FASE II I III FRONT MARÍTIM DE LA PLATJA DE CALAFELL 7/2014-CNT OBRES
Adjudicada definitivament ADJUDICACIÓ RENTING 4 VEHICLES DESTINACIÓ VIA PÚBLICA PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT [+] SERVEIS
Adjudicada definitivament ADJUDICACIÓ REPARACIÓ PAVIMENT DEL PARQUET DEL PAVELLÓ JAUME VILAMAJÓ PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER RAÓ DE QUANTIA [+] OBRES
Adjudicada definitivament APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ EXPLOTACIÓ SERVEIS TEMPORADA PLATGES CALAFELL I INICI LICITACIÓ 5-14 CNT SERVEIS
Pàgines: ... 111213141516171819