Perfil de Contractant de Calafell

Pàgines: 1 2345678910...
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament SUBMINISTRAMENT, EN MODALITAT D'ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA (RÈNTING) D'UN VEHICLE GRUA 01/17-C SUBMINISTRAMENT
Suspesa SERVEI DE CONSERGERIA DEL MERCAT MUNCIPAL DE CALAFELL 02/17-C SERVEIS
Suspesa CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE COMUNICACIONS POSTALS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OOBERT CODI 6/18-CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ DE LA FASE III DE LES OBRES D'ADEQUACIO DE LA PLANTA SOTERRANI DE L'EDIFICI DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE LA PLATJA PER PROCEDIMENT OBERT CODI 1/18-CNT OBRES
Adjudicada definitivament OBRES DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ D'UN LOCAL A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE SEGUR DE CALAFELL PER AL SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ AL C. JOAN MARAGALL 30-32 DE SEGUR DE CALAFELL MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT. CODI 5/18-CNT OBRES
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI "G" AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL PER A CENTRE CÍVIC, FASE I, PER PROCEDIMENT OBERT CODI 3/18-CNT OBRES
Adjudicada definitivament OBRES PROJECTE PLA DE REPARACIÓ DE LES VORERES DE SEGUR DE CALAFELL CODI 4/18-CNT OBRES
En tràmit OBRES ADEQÜACIÓ ANTIC MERCAT MUNICIPAL PER DEPENDÈNCIES CEMSSA 02/2018-CNT OBRES
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE TRANSPORT ESCOLAR DE CALAFELL PER PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT 25-2017CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament ASSEGURANCES GENERALS AJUNTAMENT-LOT 1,5,6 I 4. [+] SERVEIS
Pàgines: 1 2345678910...