Perfil de Contractant de Calafell

Pàgines: 123 45678910...
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament LICITACIÓ AUTORITZACIONS GUINGUETES DESERTES GU-12 I GU-13 PLATJA DE CALAFELL 14-2017-CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS AUXILIARS DE SUPORT A LES TASQUES D'OBERTURA I TANCAMENT DELS ESPAIS, SERVEI D'ACOLLIDA I INFORMACIÓ DEL CENTRE CÍVIC DEL CINEMA IRIS (LOT1) I DE LA BIBLIOTECA MUNICPAL (LOT2) 13/2017-CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS AUXILIARS DE SUPORT PER A LES TASQUES AMPLIACIÓ DEL SERVEIS D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA DEL DEPARTAMENT DE JOVENTUT DE CALAFELL 011/2017-CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament APROV PLEC CLÀUSULES i LICITACIÓ ATORGAMENT AUTORITZACIONS MUNICIPALS SERVEIS PLATGES-ACTIVITATS 12/17-2017-CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ SERVEIS D'ASSESSORAMENT TÈCNIC OBRES DE REMODELACIÓ DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS I LA EMPLEMENTACIÓ DELS SEUS DIFERENTS USOS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 10/17-CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE SERVEIS D'UNA EMPRESA DE CONTROL DELS MERCATS AMBULANTS DE CALAFELL I SEGUR DE CALAFELL, MITJANÇANT AUXILIARS SENSE ARMA DE FOC, PER PROCEDIMENT OBERT 08/17-CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament APROVACIO PLEC ATORGAMENT AUTORITZACIONS GUINGUETA PLATJA DE CALAFELL I INICI LICITACIÓ 09_2017-CNT SERVEIS
En tràmit SERVEIS D'AJUDA A DOMICILI DE L'ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS AL MUNICIPI DE CALAFELL I INICI DE LIOCITACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT AMB PUBLICITAT 7/17 - CNT SERVEIS
Suspesa PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'UNA EMPRESA DE VIGILÀNCIA I CONTROL DELS MERCATS AMBULANTS DE CALAFELL I SEGUR DE CALAFELL, MITJANÇANT AUXILIARS SENSE ARMA DE FOC, MITJANÇANT PORCEDIMENT OBERT 06/2017-CNT SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament CONTRACTE ESPECIAL PELS SERVEIS DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ A LES PLATGES DE CALAFELL (VIGILANCIA, SOCORRISME, SALVAMENT AQUÀTIC I PRIMERS AUXILIS) 05/17-CNT SERVEIS
Pàgines: 123 45678910...