Perfil de Contractant de Calafell

Pàgines: 12345 678910...
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament ADJUDICACIÓ CONTRACTE DEL SERVEI DE REDACCIÓ DE L'AVANTPROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL JOAN ORTOLL DE CALAFELL [+] SERVEIS
Adjudicada definitivament ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA PISTA POLIESPORTIVA DEL CASTELL I URBANITZACIÓ DE L'ENTORN PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT [+] SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL CARRER JESÚS, CARRER MAJOR FINS EL CARRER MARE DE DÉU DE LA COVA I LA PLAÇA CAL CUBANO PER PROCEDIMENT OBERT CODI 07-16- CNT OBRES
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'ANTIC EDIFICI DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA PER UBICAR LA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CALAFELL PER PROCEDIMENT OBERT CODI 06-16-CNT OBRES
Adjudicada definitivament CONTRACTACIO PRESTACIO SERVEIS POSTALS I TELEGRAFS A L'AJUNTAMENT DE CALAFELL [+] SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ OBRES D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I REMODELACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL DE CALAFELL PER PROCEDIMENT OBERT I INICI DE LA LICITACIÓ 05-16-CNT OBRES
Adjudicada definitivament ACORD D'ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE L'ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L'EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU [+] SERVEIS
Adjudicada definitivament SERVEI SANITARI A A LES PLATGES PER CONTRACTE MENOR DURANT LA TEMPORADA D'ESTIU 2016 FINS EL 4 DE SETEMBRE DE 2016 [+] SERVEIS
Adjudicada definitivament ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEI GRAVACIÓ AUDIOVISUALS, SENSE PUBLICITAT [+] SERVEIS
En termini CONSERGERIA DEL MERCAT MUNICIPAL DE CALAFELL, PROCEDIMENT OBERT 01/16-C SERVEIS
Pàgines: 12345 678910...