Perfil de Contractant de Calafell

Pàgines: 123456 78910...
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament CONTINUÏTAT DE L'EXPEDIENT DE LICITACIÓ SERVEI MANTENIMENT,CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC II [+] SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ DEL SERVEI A CALAFELL RADIO MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT [+] SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ SERVEI MANTENIMENT I SUPERVISIÓ DE LES WEBS MUNICIPALS PER PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICIAT [+] SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ SERVEI D'ASSESSORAMENT TÈCNIC EN PREMSA I COMUNICACIÓ PER PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT [+] SERVEIS
En tràmit CONTRACTACIÓ PER L'EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES DE CALAFELL I INICI DE LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT [+] SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTE SOTA LA MODALITAT DE RÈNTING DEL SUBMINISTRAMENT DE QUATRE VEHICLES DESTINATS A LA POLICIA LOCAL, PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT [+] SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ SOTA LA MODALITAT DE LEASING DEL SUBMINISTRAMENT DE CINC MOTOCICLETES DESTINADES A LA POLICIA LOCAL, PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT [+] SUBMINISTRAMENT
Suspesa APROV EXPTE CONTRACTACIO I LICITACIÓ SERVEIS PREVENCIO I PROTECCIO DE PLATGES DE CALAFELL- VIGILANCIA-SOCORRISME-SALVAMENT AQUÀTIC I PRIMERS AUXILIS MITJANÇANT PROC OBERT HARMONITZAT 2/2016-CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT, RETIRADA I CONSERVACIÓ DEL SISTEMA D'ABALISAMENT DE BANDA LITORAL I DELS CANALS NÀUTCS DE LES PLATGES DE CALAFELL, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I INICI DE LICITACIÓ 1/16-CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT SOTA LA MODALITAT DE RENTING DE DOS VEHICLES AMB DESTINACIÓ A VIA PÚBLICA - BRIGADA I INSPECTOR VIA PÚBLICA [+] SUBMINISTRAMENT
Pàgines: 123456 78910...