Perfil de Contractant de Calafell

Pàgines: 1234567 8910...
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament CONTRACTE SUBMINISTRAMENT DEL MOBILIARI URBÀ AMB DESTINACIÓ A LA MASIA VILARENC PER A LA CREACIÓ D'UN SERVEI D'EMPRENEDORIA I FOMENT DE L'OCUPACIÓ [+] SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT D'EQUIP INFORMÀTIC I MOBILIARI PER L'ADEQUACIÓ DE LA MASIA VILARENC I LA CREACIÓ D'UN SERVEI D'EMPRENEDORIA I FOMENTACIÓ DE L'OCUPACIÓ , PER PORCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, LA SEVA INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE [+] SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament CONTRACTE COMPLEMENTARI AL DE RÈNTING DELS 50 EQUIPS MULTIFUNCIÓ-IMPRESSIÓ, CÒPIA I ESCANEIG, DESTINATS ALS DEPARTAMENTS , AMPLIACIÓ DE DOS EQUIPS DESTINATS AL SERVEI D'EMPREDORIA EMPRESARIA MASIA VILARENC [+] SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT INFORMÀTIC A L'ÀREA DEL TIC PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT SERVEIS
Adjudicada definitivament CONTRACTACIO SUBMINISTRAMENT DE FONTS D'AIGUA DE MANANTIAL, BOMBONES DE RECANVI I GOTS PER PROCEDIMENT NEGOCIAT [+] SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament OBRES REFORMA CENTRE COMARCAL DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS PROCEDIMENT NEGOCIAT OBRES OBRES
Adjudicada definitivament APROVACIÓ LICITACIÓ SERVEI SUPORT I CURA- TELEASSISTÈNCIA 16/15-CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament OBRES ADEQUACIÓ CLUB DE TENNIS BONAVISTA UBICACIÓ CICLE FORMATIU 15/2015-CNT OBRES
En termini DECRET CONSTITUCIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT AJUNTAMENT MESA DE CONTRACTACIÓ ALTRES
Adjudicada definitivament LICITACIÓ CONCESSIÓ GESTIÓ I FUNCIONAMENT ESCOLES BRESSOL 13/15-CNT SERVEIS
Pàgines: 1234567 8910...