Perfil de Contractant de Calafell

Pàgines: 12345678 910...
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament ADJUDICACIO CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN SISTEMA DE CONTROL I GESTIÓ DEL TRÀNSIT MITJANÇANT SISTEMES DE REGISTRADORS ÒPTICS INTEL·LIGENTS I LA IDENTIFICACIÓ AUTOMÀTICA DE VEHICLES, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT [+] SERVEIS
Adjudicada definitivament ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I SERVEI DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT ALIÈ A L'AJUNTAMENT DE CALAFELL [+] SERVEIS
Suspesa LICITACIÓ CONCESSIÓ ÚS QUIOSC PARC DE LA SÍNIA I GESTIO LAVABOS CEMSSA- 02/15-C SERVEIS
En termini LICITACIÓ SERVEIS PROTECCIÓ CIVIL PLATGES-VIGILÀNCIA,SOCORRISME SALVAMENT ACUÀTIC 08/15-CNT- 11/15-CNT SERVEIS
En tràmit LICITACIÓ EXPLOTACIÓ SERVEIS PLATGES 07-2015-CNT SERVEIS
Suspesa LICITACIÓ SERVEI DE NETEJA I CONTROL DE VEHICLES AL DIPÒSIT MUNICIPAL 06-2015-CNT- 12/15-CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament LICITACIÓ SERVEI RETIRADA VEHICLES- GRUA I VEHICLES ABANDONATS 05-2015-CNT SERVEIS
Adjudicada definitivament LICITACIÓ CONCESSIÓ LLICÈNCIA EXPLOTACIÓ TRENET TURÍSTIC 04-2015-CNT SERVEIS
En termini APROV EXPTE I INICI LICITACIÓ MUSEÏTZACIÓ CONFRARIA DE PESCADORS 03-2015-CNT SERVEIS
Suspesa CONCESSIÓ EXPLOTACIÓ QUIOC-BAR PARC DE LA SINIA 1/15-C- CEMSSA SERVEIS
Pàgines: 12345678 910...