Perfil de Contractant de Calafell

LICITACIÓ PROC OBERT HARMONITZAT PER ADJUDICAR EL RENTING FOTOCOPIADORES EQUIPS MULTIFUNCIÓ AJUNTAMENT DE CALAFELL

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 14-2018-CNT

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 16 de maig de 2018


Obtenció documentació tècnica:
DOCUMENTACIÓ PERFIL DEL CONTRACTANT GENCAT PLATAFORMA CONTRACTACIÓ

DOCUMENTS

CONTRACTE 22/10/2018 10:41:41 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant