Perfil de Contractant de Calafell

SERVEIS D'ELABORACIÓ I DISSENY D'UNA RELACIÓ I VALORACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL, AJUNTAMENT I OAM- FUNDACIÓ CASTELL DE CALAFELL

En termini Núm. Expedient: CODI 16/18-CNT

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 08 de juny de 2018


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

PLEC_ADMINISTRATIU 25/05/2018 10:54:08 *

ANUNCI 25/05/2018 10:54:13 *

PLEC_TECNIC 25/05/2018 10:54:18 *

APROVACIO_DECRET 25/05/2018 10:54:22 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant