Licitació per a la contractació de l'obra de reformes de la piscina municipal de la població de Capçanes, Fase-1

Núm. Expedient: Capç01/09
Adjudicada definitivament

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 28 de gener de 2010

Data d'adjudicació definitiva: 4 de març de 2010

Adjudicatari: ABSOLUTE CONSTRUCTION SYSTEMS, S.A.

Import: 280.571,14 euros i 44.891,38 euros d'IVA

DOCUMENTS

Plec de clàusules econòmiques, administratives i jurídiques 22/09/2009 11:20:36 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant