Subministrament de banda ampla mitjançant tecnologia WIMAX als edificis municipals

Núm. Expedient: Capç01/10
Adjudicada definitivament

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 17 de juny de 2010

Data d'adjudicació definitiva: 20 de juliol de 2010

Adjudicatari: WIMAX GLOBAL ACCES, S.L.

Import: 17.592,00 euros més l'IVA corresponent. Instal·lació 3.500,00 euros més l'IVA corresponent.