Obra "Restauració dels antics rentadors públics"

Núm. Expedient: Capç01/15
Adjudicada definitivament

DADES DEL CONTRACTE

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 6 de maig de 2015

Adjudicatari: MONTALT CAPÇANES, S.L.

Import: 72.000,00 euros i 15.120,00 euros d'IVA (21%)

Descripció: L'Ajuntament de Capçanes només acceptarà les ofertes de les empreses que hagin estat expressament convidades a aquesta licitació.

DOCUMENTS

Projecte executiu 20/03/2015 13:51:22 *

Plec clàusules administratives 20/03/2015 13:51:27 *

Acta proposta relació classificada ofertes 23/04/2015 10:10:41 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant