Perfil de Contractant del CC del Montsià

Licitació servei de menjador escolar de l'Institut Les Planes, de Santa Bàrbara

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1/2012

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 24 de setembre de 2012


Obertura de pliques: 27 de setembre de 2012

Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS


plec prescripcions tècniques 31/08/2012 08:44:18 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant