Perfil de Contractant del CC del Montsià

CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI DESENVOLUPAMENT DE LES III JORNADES MONTSIÀ ACTIU: LA XARXA DE TERRITORIS ARROSSERS UNA OPORTUNITAT PER COOPERAR

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: MA/2/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

Plec clàusules administratives


Plec clàusules tècniques