Perfil de Contractant del CC del Montsià

COPATE: SUBMINISTRAMENT PRODUCTES MOSQUIT ZONES NATURALS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: COPATE SUB02/2015

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 30 d'abril de 2015


Obertura de pliques: 04/05/2015

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 12/05/2015

Import: 37,05 € més IVA

DOCUMENTS

ANUNCI 24/04/2015 12:04:54 *

PLECS 24/04/2015 12:04:57 *

Anunci resultat obertura 08/05/2015 11:13:45 *

Adjudicació 15/05/2015 11:52:07 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant