Perfil de Contractant del CC del Montsià

COPATE: SERVEI HELICÒPTER MOSCA NEGRA

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: COPATE: SER01/2015

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 30 d'abril de 2015


Obertura de pliques: 04/05/2015

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 12/05/2015

DOCUMENTS

ANUNCI 24/04/2015 12:08:46 *

PLECS 24/04/2015 12:08:48 *

Anunci resultat obertura 08/05/2015 11:11:55 *

Adjudicació-Deserta 15/05/2015 11:46:54 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant