Perfil de Contractant del CC del Montsià

Projecte seminari link empreses II

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: MA/5/2015

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 12 de juny de 2015


Obtenció documentació tècnica:
L'anunci sobre l'anunci del servei projecte projecte seminari link empreses II, es troba publicat al BOPT núm. 123, de data 28 de maig de 2015:

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=6545&ebop_any=2015

DOCUMENTS

Plecs de clàusules 02/06/2015 10:18:51 *

Decret d'adjudicació 09/07/2015 10:42:43 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant