Perfil de Contractant del CC del Montsià

Servei d'assessorament tècnic d'atenció social (SATAS)

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: SESO/1/2015

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 15 de juny de 2015


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS


PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 10/06/2015 10:19:50 *

Anunci d'adjudicació 05/08/2015 10:42:35 ** Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant