Perfil de Contractant del CC del Montsià

Servei de transport adaptat del Consell Comarcal del Montsià

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: SESO/2/2015

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 03 de juliol de 2015


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS


Plec de prescripcions tècniques 18/06/2015 13:29:39 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant