Perfil de Contractant del CC del Montsià

COPATE: SERVEI TRACTAMENTS HELICÒPTER CAMPANYA 2016

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: SER01/2016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 27 de febrer de 2016


Obertura de pliques: 02/03/2016

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 09/03/2016

Adjudicatari: Bigas Grup Helicopters SLU

Import: 7.500,00 €/passi 37.500,00 euros

DOCUMENTS

ANUNCI DOGC 17/02/2016 11:12:48 *

PLECS HELICÒPTER 17/02/2016 11:12:51 *

ANUNCI MESA 04/03/2016 12:37:09 *

ANUNCI ADJUDICACIÓ 21/03/2016 17:47:41 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant