Perfil de Contractant del CC del Montsià

COPATE: SUBMINISTRAMENT PRODUCTES MOSQUIT ARROSSALS

En termini Núm. Expedient: SUB01/2016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 26 de febrer de 2016


Obertura de pliques: 02/03/2016

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 09/03/2016

Adjudicatari: Química de Munguía SA

Import: 40,87 €/l

DOCUMENTS

ANUNCI DOGC 17/02/2016 11:30:45 *

PLECS MOSQUIT ARROSSALS 17/02/2016 11:24:52 *

ANUNCI MESA 04/03/2016 12:39:12 *

ANUNCI ADJUDICACIÓ 21/03/2016 17:46:35 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant