Perfil de Contractant del CC del Montsià

COPATE: SUBMINISTRAMENT PRODUCTES MOSCA NEGRA 2016

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: SUB03/2016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 26 de febrer de 2016


Obertura de pliques: 02/03/2016

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 09/03/2016

Adjudicatari: Kenogard

Import: 13,83 €/l

DOCUMENTS

ANUNCI DOGC 17/02/2016 11:33:30 *

PLECS PRODUCTE MOSCA 17/02/2016 11:33:32 *

ANUNCI MESA 04/03/2016 12:40:46 *

ANUNCI ADJUDICACIÓ 21/03/2016 17:52:59 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant