Perfil de Contractant del CC del Montsià

SERVEI DE MANTENIMENT DE L'ASCENSOR DE LA SEU DEL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

En termini Núm. Expedient: MANT-1/2016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 20 de maig de 2016


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 05/05/2016 10:18:48 *

ANUNCI RELACIÓ CLASSIFICADA 04/08/2016 12:35:03 *

ANUNCI ADJUDICACIÓ 04/08/2016 12:35:05 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant