Perfil de Contractant del CC del Montsià

SERVEI D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE LINK EMRPESES III

En termini Núm. Expedient: MA-5/2016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 20 de maig de 2016


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS


ANUNCI RELACIÓ CLASSIFICADA 04/08/2016 10:46:07 *

ANUNCI ADJUDICACIÓ 04/08/2016 10:46:10 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant