Perfil de Contractant del CC del Montsià

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRES RUTES DE TRANSPORT ESCOLAR D'EDUCACIÓ ESPECIAL DE LA COMARCA DEL MONTSIÀ

En termini Núm. Expedient: ENS.0047/2016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 22 de setembre de 2016


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS


PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 08/08/2016 07:35:00 *

ANNEX I RUTA TEAM1 08/08/2016 07:39:44 *

ANNEX I RUTA TEAM2 08/08/2016 07:39:46 *

ANNEX I RUTA TEAM3 08/08/2016 07:39:48 *

ANNEX II 08/08/2016 07:39:50 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant