Perfil de Contractant del CC del Montsià

Licitació servei de menjador escolar de l'Institut Les Planes, de Santa Bàrbara

En termini Núm. Expedient: ENS.0046/2016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 28 de setembre de 2016


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS


Plec de prescripcions tècniques 14/09/2016 08:09:53 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant