Perfil de Contractant del CC del Montsià

SERVEI TRACTAMENTS EN HELICÒPTER CONTROL MOSCA NEGRA

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: SER01/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 21 de febrer de 2017


Obertura de pliques: 22/02/2017

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 23/02/2017

Data d'adjudicació definitiva: 09/03/2017

Adjudicatari: BIGAS GRUP HELICÒPTERS SLU

Import: 7.575,00 €/PASSI TOTAL: 54.994,50 € IVA INCLÒS

DOCUMENTS

PLECS HELICÒPTER 07/02/2017 11:32:54 *

ANUNCI DOGC 10/02/2017 10:34:36 *

ANUNCI 27/02/2017 12:11:38 *

ADJUDICACIÓ 14/03/2017 14:22:39 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant