Perfil de Contractant del CC del Montsià

SERVEI TRACTAMENTS AERIS CONTROL DEL MOSQUIT 2017

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: SER02/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 21 de febrer de 2017


Obertura de pliques: 22/02/2017

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 23/02/2017

Data d'adjudicació definitiva: 09/03/2017

Adjudicatari: TRATAMIENTOS AGRÍCOLAS AÉREOS PERAN SL

Import: 900 €/HORA TOTAL: 108.900,00 IVA INCLÒS

DOCUMENTS

PLECS AVIONETA 07/02/2017 11:34:41 *

ANUNCI DOGC 10/02/2017 10:33:08 *

ANUNCI 27/02/2017 12:13:37 *

ADJUDICACIÓ 14/03/2017 14:21:48 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant