Perfil de Contractant del CC del Montsià

SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CONTROL MOSQUIT ARROSSARS

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: SUB01/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 24 de febrer de 2017


Obertura de pliques: 27/02/2017

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 27/02/2017

Data d'adjudicació definitiva: 09/03/2017

Adjudicatari: QUÍMICA DE MUNGUÍA SA

Import: 41,75 €/L. TOTAL: 68.887,50 € IVA INCLÒS

DOCUMENTS

PLECS PRODUCTE ARRÒS 07/02/2017 11:37:22 *

ANUNCI DOGC 10/02/2017 10:31:52 *

ANUNCI 27/02/2017 12:21:01 *

ADJUDICACIÓ 14/03/2017 14:21:01 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant