Perfil de Contractant del CC del Montsià

Contractació del servei d’assistència tècnica per al desplegament del dispositiu d’atenció a l’activitat econòmica del Montsià, en el marc del projecte Montsià Actiu.

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2017/05

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Edicte 20/02/2017 16:38:36 *

Plec de clausules 20/02/2017 16:38:39 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant